Tournois de l'ICGA

Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
enfrjazhesdept
Accueil / Jeux / Othello

Othello

Tournois

Computer Olympiad
ÉditionManifestationParticipantsRondesPartiesEnregistréesVainqueur
4London 19927Othel du Nord
3Maastricht 1991111551Prothello
2London 199061171Dumbo
1London 19891511050Polygon (Othello)

Programmes

ProgrammeParticipations
Aida2
Badia1
C&Bek1
Chung Hwa1
Comp'Oth1
Desdemona1
Doot1
Dumbo2
Hugo1
Iago3
Jacp'Oth1
Jonathan1
Jotel1
Mast1
Microb2
Moron1
Neuron-RE1
OT2
Othel du Nord1
Othello Master1
Peer Gynt1
Polygon (Othello)1
Prothello1
Purée1
Raccoon1
REV1
Rotello1
Tauron1
Thor1
Vega (Othello)1
Verse23