ICGA Torneio

Torneio entre computadores.
enfrjazhesdept
Lugar / Pessoas / Julio Kaplan

Julio Kaplan

USA

Programas

ProgramaJogo
TurbostarChess
SuperstarChess