Tournois de l'ICGA

Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
enfrjazhesdept
Accueil / London 1989 / Awari / Ronde 1

London 1989, Awari, Ronde 1

1Marco2 Wali0
2Conchus0 Marco2
3Marco2 Waro0
4Conchus0.5 Wali1.5
5Wali2 Waro0
6Conchus1.5 Waro0.5