Tournois de l'ICGA

Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
enfrjazhesdept
Accueil / London 1990 / Awari / Ronde 1

London 1990, Awari, Ronde 1

1Marco0 Lithidion1