Tournois de l'ICGA

Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
enfrjazhesdept

Amsterdam 2007, Go (9x9), Ronde 19

2007-06-13 18:00:00

1MoGo1 Crazy Stone0 VoirTélécharger
2Crazy Stone0 MoGo1 VoirTélécharger