ICGA Torneio

Torneio entre computadores.
enfrjazhesdept
Lugar / Glasgow 1984 / Chess / Round 1

Glasgow 1984, Chess, Round 1

1984-09-09 00:00:00

1Conchess X1 Mephisto Excl.S(B)0 VistaDescarregar
2Mephisto Excl.S(C)1 Sargon 30 VistaDescarregar
3Sargon 31 Intelligent Chess Software0 VistaDescarregar
4Elegance0 Princhess X1 VistaDescarregar
5Sargon 30 L'Empereur1 VistaDescarregar
6Orwell0 Conchess Y1 VistaDescarregar
7Fidelity Elite Y0 Colossus 2.11 VistaDescarregar
8Mephisto Excl.S(A)0.5 Fidelity Elite X0.5 VistaDescarregar
9Psion1 Private Line0 VistaDescarregar
10Chessnut 30.5