Page 1 of 1

The 28th World Computer Shogi Championship Applicant List

Posted: Sat Feb 17, 2018 2:43 pm
by RĂ©mi Coulom
I am glad to be one of the many participants in this year's World Computer Shogi Championship

Code: Select all

===========================================================
The 28th World Computer Shogi Championship Applicant List

It is our pleasure to announce that the 28th World Computer
Shogi Championship (WCSC) will be held in Japan in May 2018.
There will be sixty-two (62) participants at the tournament.

Takenobu Takizawa
Chair of the Computer Shogi Association (CSA)
Hiroshi Yamashita
Director of the Computer Shogi Association
& Director of the World Computer Shogi Championship
Kentaro Kayama
Director of the Computer Shogi Association

==========================================================================================
  Developer       Program      CPU           Language/Library
------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Makoto Takizawa    elmo       Xeon         C++/Apery,YaneuraOu,elmo
 4. Galactic Shogi Union GodWhale     Listeners' PC/Various Machines
                          C++/Apery,YaneuraOu,Jinzou kishi 18gou
 5. Ziosoft, Inc. Computer Shogi Club the end of genesis T.N.K.evolution turbo type D
        Xeon, Corei7/E5-2690 v3, 5500U, 6700K, etc. C++,C#,Python/Apery,YaneuraOu
 6. Ryuzo Tsukamoto    Yomita      Various Machines    C++   
 7. Mitsuhiko Watanabe  HoneyWaffle    undecided       /Apery,YaneuraOu,Qhapaq
 8. Yuzi Kanazawa     NineDayFever   
     8core master * 1 + 18core slave * 8/E5-2666 v3  17(2*8+1)/152(18*8+8) C/Bonanza
 9. Kenichi Yokouchi, Yasunao Yokouchi
             taishogun     Xeon/E5-2687W v4 2/24 C++/YaneuraOu
10. IT professioal Shogi Club Youkai Planet Qhapaq 
                      undecided   1/4 C++/Apery,YaneuraOu,Qhapaq
11. Yuhei Ohmori     nozomi      undecided        C++,C# 
12. Apery Team      Apery       undecided        Apery
13. Kazuyuki Kawabata   Nanoha    Ryzen 7/1700 1/8 C++/Nanoha mini,YaneuraOu,Qhapaq
14. Keisuke Watanabe   OkaraManju    Ryzen 7/1700    1/8 C++   
15. Team GPS       GPS Shogi     undecided             
16. Usapyon's Parents   Return of Usapyon Various Machines    C++   
18. Akira Takeuchi    Shueso      undecided        C++   
19. Shakushishogi     takotto      Corei7/6700K   1/4 C++/Apery,YaneuraOu,elmo
(Team #1 thru #19 are the seeds to the upper division contest.)

20. Mitsuharu Ohguma   CGP        Corei9/7940X   1/14 C    
21. Yoshikazu Kakinoki  Kakinoki-Shogi  Corei7/3960XEE   1/6 C++   
22. Kazumasa Yamamoto, Taku Nagatsuka, Atsunari Takagi
             Himawari     undecided        C++/Python3 
23. Shibaura Institute of Technology II Shibaura Shogi Softmax 
                   Xeon/E5-2695 v4 2/36 C++/Bonanza,Shibaura Shogi Jr.
24. Tokyo University of Agriculture and Technology Kotani laboratory
             mattari_yuchan  Corei7       2/4 C++   
25. Hiroaki Matsuyama   Meijin Cobra   undecided 
     C++,Python,R/Apery,YaneuraOu,tanuki-,Qhapaq,elmo,python-shogi,Jinzou kishi 18gou
26. Katsudon Shogi    Katsudon Shogi  Corei7/X5690      C++   
27. Hirotaka Kumagai   Novice      Corei5/3470 x 4  4/16 C,C++,C#/Apery
29. Qinoa         QinoaSyougi   Corei7/4900MQ + cloud C,C++,PHP,javasCript(AS3)
30. Claire Development Section Claire   Corei7/6700HQ   1/4 Rust
31. SilverBullet   SilverBullet Corei5/7400 1/4 C++,C#/YaneuraOu,dlshogi,python-shogi
32. Hiroyuki Nagayoshi  Komaasobi     Corei7/4700MQ   1/4 C, C++  
34. Junichi Takada    Garyu       Corei7/4980HQ   1/4 Java  
35. Team D        dainomaruDNNc   Corei7/7700HQ 8/4 C++/YaneuraOu,elmo,dlshogi
37. Taikou Yamada     Yamada Shogi   Xeon/E5-2687W v4 2/24 C    
38. Shintaro Sakoda    kaitei      undecided        C++   
39. Tomonobu Masumoto   Oki        Corei7/7700    4/8 C    
40. David Wada (USA)   Mumyou8      Corei7/5960X    1/8 Java/Bonanza
41. Kensuke Uoki     Rustanica     undecided        Rust
42. Masaki Murayama    Narikin Shogi   Corei7/3635QM   1/4 C++   
44. Tenuki team      tenuki      Core 2/SL9400   1/2 C#/Nanoha mini
47. Satoshi Takahashi   KifuWarabe    Corei7/N2830      C# or Rust 
48. Ryosuke Sueyoshi   16shiki-iroha-kai Atom/Z3735G    1/4     
49. Shisai Amano     762alpha     Core6700/6700   1/4 C++,Perl 

(Participants of the 26th Championship)
 9. Hiroshi Yamashita   YSS      Amazon EC2 p3.8xlarge 2/8 C++/Bonanza
29. Takahisa Yamashita  TMOQ       Corei7/7700HQ 1/4 Cuda or C++/Apery,YaneuraOu
31. Takamune Iwasaki  Tragic with Zero Xeon/E5-2687W 1/8 C++/Bonanza, YaneuraOu, Gikou
37. Tsuyoshi Tsukiji   jinsei_okuribunt_shippai Corei7/3.5GHz 1/4 C++   
43. Taichi Nakayashiki  broaden      Ryzen 7/1700    1/8 C++   

(Participants of the 25th Championship)
17. Yuichi Morioka    Gasyou!!!!!!!!!  Corei5/6300U    1/2 C++   

(Participants of the 24th Championship)
 7. Takanori Ichimaru   Tsutsukana    undecided        C++   

(Participants of the 21th Championship)
16. Tasuku Hanai     ichibinichi    undecided        java  

(New comers)
--. Hiromitsu Sakurai waondre undecided  C++,Python,Rust/YaneuraOu,dlshogi,python-shogi
--. Crazy Shogi (France) Crazy Shogi    undecided        C++   
--. Shibaura Institute of Technology
             S.S.E.      undecided             
--. Masatoshi Hidaka   NeneShogi     undecided        Python,C++/YaneuraOu
--. Yutaka Ichimura    ArgoCorse_IcSyo  undecided 
                        /Apery,YaneuraOu,tanuki-,Qhapaq,elmo,Gikou
--. SMS Shogi       SMS Shogi     Celeron/2.8GHz     C,C++/lesserpyon
--. Masaya Hasegawa    Shogi Boy     Corei7/3630QM   1/4 C++,python 
--. Girigiri       Girigiri     undecided             
--. Tadao Yamaoka     dlShogi      Corei9/7900X      /elmo
--. Yu Yamaguchi     PAL        Xeon/Platinum 8175   C++/YaneuraOu
--. Yasuhiro Imoto    Windfall     Corei5   Python, C++/YaneuraOu,python-shogi
--. Barrel house     Hefeweizen    undecided             
--. Kei Ishida      Yorkies      undecided     /YaneuraOu,elmo,python-shogi
--. CA Labo        Koi Shogi     undecided             
------------------------------------------------------------------------------------------
62

*Team Member
 4. Galactic Shogi Union  Masahiro Suzuki
 5. Ziosoft, Inc. Computer Shogi Club
              Hisayori Noda, Jun Okabe, Takahiro Suzuki, Yu Nasu, Akio Kawano
10. IT professioal Shogi Club
              Ryoto Sawada, Ito Yuki, Shirakawa Toshihiro
12. Apery Team       Takuya Hiraoka, Ayumu Sugita, Syuhei Yamamoto, Daichi Shiraiwa
15. Team GPS        Tetsuro Tanaka, Tomoyuki Kaneko, Daigo Moriwaki, Shunsuke Soeda,
              Yoshiki Hayashi, Shogo Takeuchi
16. Usapyon's Parents   Yasuhiro Ike
19. shakushishogi     Masashi Takigawa, Taishi Uchimiya, Toshihito Oba
23. Shibaura Institute of Technology II
              Harukazu Igarashi, Sho Muramatsu, Yuichi Hara, Hikaru Konemura,
              Naoyuki Yokota, Kazuto Yoshiyuki
24. Tokyo University of Agriculture and Technology Kotani Laboratory
              Yoshiyuki Kotani, Kazutomo Shibahara
26. Katsudon Shogi     Koji Matsumoto, Takuro Ikeda, Takahiro Hattori
29. Qinoa         Motoki Yamada
30. Claire Development Section Daisuke Uehara
31. SilverBullet      Norio Tezuka, Hiroyuki Yamanouchi
35. Team D         Kazumi Daibo, Atsushi Daibo, Masahiko Kikuchi
44. tenuki team      Suzuki Taro, Tamagawa Naoki
(New comers)
--. Crazy Shogi      Remi Coulom
--. Shibaura Institute of Technology
              Yusuke Wada, Yuki Saitou, Takuma Yoshino
--. SMS Shogi       Fujimaru Takahiro
--. Girigiri        Kenshin Abe, Zijian Xu
--. Barrel house      Seiji Shiba, Hiromi Sunami, Mitsunori Matsushita
--. CA Labo        Akira Kojima

 The numbers on the left are the result of the previous tournament.
=================================
WCSC (year) #applicants #entrants
=================================
 18 (2008) 52     39  75%
 19 (2009) 52     42  81%
 20 (2010) 58     42  72%
 21 (2011) 51     37  73%
 22 (2012) 50     41  82%
 23 (2013) 48     39  81%
 24 (2014) 45     38  84%
 25 (2015) 46     39  85%
 26 (2016) 57     51  89%
 27 (2017) 58     50  86%
 28 (2018) 62
=================================

===========================================================