ICGA トーナメント

コンピュータプログラム同士の大会: チェス、チェッカー、囲碁、将棋、バックギャモン、など。
enfrjazhesdept
ホーム / / Ryosuke Ohguchi

Ryosuke Ohguchi

日本

プログラム

プログラム競技種目
HIT+SS将棋