Tournois de l'ICGA

Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
enfrjazhesdept
Accueil / London 2000 / Awari / Parties

London 2000, Awari, Parties

Ronde 11Marvin1 Softwari0
2Softwari1 Marvin0
3Marvin0.5 Softwari0.5
4Softwari0.5 Marvin0.5
5Marvin0.5 Softwari0.5
6Softwari0.5 Marvin0.5
7Marvin0.5 Softwari0.5
8Softwari0 Marvin1