Tournois de l'ICGA

Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
enfrjazhesdept

Amsterdam 1985, Échecs, Ronde 6

1985-09-13 14:00:00

1Plymate Z0 Mephisto Amsterdam 21 VoirTélécharger
2Plymate Y0 Mephisto Amsterdam 11 VoirTélécharger
3Princhess 60 Mephisto Amsterdam 31 VoirTélécharger
4Plymate X1 Orwell Z0 VoirTélécharger
5Blitz Monster C0.5 Orwell X0.5 VoirTélécharger
6Blitz Monster Y1 Turbostar 4400 VoirTélécharger
7Turbostar K1 Blitz Monster X0 VoirTélécharger
8Turbostar G0.5 Orwell Y0.5 VoirTélécharger