Tournois de l'ICGA

Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
enfrjazhesdept
Accueil / Yokohama 2013 / Chinese Chess

17th Computer Olympiad, Chinese Chess

Voir aussi

Résultat

PlaceProgrammePays
0HaQiKi Dflag NLD
0Shimaneseflag JPN
0Shigaflag TWN
0Chimoflag TWN